Charakteristika
Ulkustherapeutikum, Protonenpumpenhemmer (PPI)
Gesundheit & Schönheit > Gesundheitspflege Ulkustherapeutikum, Protonenpumpenhemmer (PPI), (Omeprazol (10 mg))
Pharmacode
Artikel
CHF
Abgabekat.
Rückerstattungskat.
GTIN

6858184
14 Stk
14.25
B
7680563990241

6777669
28 Stk
18.30
B
7680563990265

6858190
56 Stk
37.00
B
7680563990289

6858209
98 Stk
44.15
B
7680563990302