Charakteristika
Ulkustherapeutikum, Protonenpumpenhemmer (PPI)
Gesundheit & Schönheit > Gesundheitspflege Ulkustherapeutikum, Protonenpumpenhemmer (PPI), (Omeprazol (10 mg))
Pharmacode
Artikel
CHF
Abgabekat.
Rückerstattungskat.
GTIN

6818150
14 Stk
9.80
B
7680563130029

6818173
56 Stk
35.80
B
7680563130067

6818196
98 Stk
42.50
B
7680563130081