Charakteristika
Ulkustherapeutikum, Protonenpumpenhemmer (PPI)
Gesundheit & Schönheit > Gesundheitspflege Ulkustherapeutikum, Protonenpumpenhemmer (PPI), (Omeprazol (40 mg))
Pharmacode
Artikel
CHF
Abgabekat.
Rückerstattungskat.
GTIN

3316904
7 Stk
9.55
B
7680563990425

3316910
28 Stk
36.85
B
7680563990449

4313523
56 Stk
54.45
B
7680563990456