Charakteristika
Ulkustherapeutikum, Protonenpumpenhemmer (PPI)
Gesundheit & Schönheit > Gesundheitspflege Ulkustherapeutikum, Protonenpumpenhemmer (PPI), (Omeprazol (20 mg))
Pharmacode
Artikel
CHF
Abgabekat.
Rückerstattungskat.
GTIN

3316844
7 Stk
9.15
B
7680563990326

3316850
14 Stk
15.45
B
7680563990340

3316867
28 Stk
28.15
B
7680563990364

3316873
56 Stk
49.55
B
7680563990388

3316896
98 Stk
65.65
B
7680563990401